Terug

Sociaal Juridische Dienstverlening

De wet- en regelgeving in ons land kan ingewikkeld zijn. U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over financiën, uitkeringen, wetten en regelgeving. U kunt hierbij denken aan vragen op het gebied van :

  •  arbeidszaken;
  •  belastingen, toeslagen;
  •  personen- en familierecht;
  •  onderwijs;
  •  Wmo-zaken;
  •  consumentenzaken en vreemdelingenrecht.


Wij geven informatie en advies over hoe u uw vraag kunt oplossen en wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast kunnen we u helpen bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften, voor u bemiddelen en zo nodig verwijzen wij u door naar andere instanties. Onze dienstverlening is geheel kosteloos. Ook instellingen op het gebied van professionele en vrijwillige dienstverlening kunnen een beroep op ons doen. Als blijkt dat een wet, regeling of instantie op bepaalde punten niet goed werkt, dan signaleren wij dit en brengen we het onder de aandacht bij de betreffende organisatie.

Meer informatie infopunt@smwo.nl of Tel: 0113-277111

Met praktische handvatten eindelijk alles weer helder!