Terug

Sociaal Juridische Dienstverlening

Een sociaal juridisch dienstverlener biedt eerste hulp bij vragen over wet- en regelgeving. Iedereen met een vraag over geld en recht kan een afspraak maken. Wij hebben brede kennis van wetgeving op allerlei gebieden en zijn in staat hier in begrijpelijke taal uitleg over te geven. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Vaak kunnen we al tijdens de afspraak zaken voor u regelen. Soms is er meer tijd nodig zoals bij het opstellen van een bezwaarschrift. 

De hulp is gratis.

U kunt bij ons terecht met vragen over:

  • Uitkeringen;
  • Arbeidszaken zoals ziekte en re-integratie;
  • Belastingen en Toeslagen;
  • Personen- en familierecht zoals bewindvoering en mentorschap;
  • Onderwijs: Studiefinanciering;
  • WMO-zaken zoals woningaanpassingen en eigen bijdrage;
  • Financiële zaken: schulden, beslaglegging en hulp bij het treffen van een betalingsregeling;
  • Vreemdelingenrecht.

Het is belangrijk om gegevens mee te nemen naar de afspraak die van belang zijn voor uw vraag zoals bijvoorbeeld uw Digi-D code.

Link naar Flyer SJD

Meer informatie infopunt@smwo.nl of Tel: 0113-277111

Met praktische handvatten eindelijk alles weer helder!